"Львівська політехніка" Національний університет

вул. Степана Бандери 12
79013  м. Львів

Отримайте пропозиції від таких фахівців, як Ž"Львівська політехніка" Національний університет навіть за кілька хвилин
Я хочу отримати пропозицію

Опис

опис бізнесу

Ректор - Бобало Юрій Ярославович Львівська політехніка - це 27 навчально - лабораторних корпусів, дві гімназії (у Львові та Сокалі), геодезичний полігон у Бережанах, астрономо - геодезична лабораторія у Шацьку, 15 гуртожитків, технологічний парк, спортивно - оздоровчі табори на березі Криму, в Миколаївській області, Карпатах, поліклініка, лікарня, санаторій - профілакторій. Напрямки діяльності: - надання вищої освіти за 90 спеціальностями; - науково-технічна діяльність; - проектно-конструкторські роботи та послуги. Спеціальності: - документознавство та інформаційна діяльність; - дизайн; - прикладна лінгвістика; - соціальна робота; - економіка підприємства; - маркетинг; - міжнародна економіка; - облік та аудит; - фінанси; - менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; - менеджмент організацій; - екологія та охорона навколишнього середовища; - геодезія; - землевпорядкування та кадастр; - фотограмметрія; - прикладна математика; - соціальна інформатика; - інтелектуальні системи прийняття рішень; - інформаційні технології проектування; - інформаційні управляючі системи та технології; - програмне забезпечення автоматизованих систем; - прикладне матеріалознавство; - автомобілі та автомобільне господарство; - колесні та гусеничні транспортні засоби; - машини та технологія пакування; - обладнання електронної промисловості; - обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування; - обладнання переробних та харчових виробництв; - обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів; - робототехнічні системи та комплекси ; - технологія машинобудування; - теплові електричні станції; - теплоенергетика; - електричні системи і мережі; - електричні станції; - електротехнічні системи електроспоживання; - системи управління виробництвом і розподілом електроенергії; - апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення; - радіоелектронні пристрої, системи та комплекси; - радіотехніка; - електронні прилади та пристрої; - мікроелектроніка та напівпровідникові прилади; - фізична та біомедична електроніка; - прилади точної механіки; - біотехнічні та медичні апарати і системи; - виробництво електронних засобів; - технології та засоби телекомунікацій; - лазерна та оптоелектронна техніка; - метрологія та вимірювальна техніка; - системи управління та автоматики; - комп'ютерні системи та мережі; - системне програмування; - спеціалізовані комп'ютерні системи; - біотехнологія; - технічна електрохімія; - технологія переробки полімерів; - хімічна технологія високомолекулярних сполук; - хімічна технологія неорганічних речовин; - хімічна технологія органічних речовин; - хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів; - хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів; - технологія бродильних виробництв і виноробства; - видавничо-поліграфічна справа; - автомобільні дороги та аеродроми; - міське будівництво та господарство; - мости і транспортні тунелі; - пожежна безпека; - промислове і цивільне будівництво; - теплогазопостачання і вентиляція; - технологія будівельних конструкцій, виробів та матеріалів; - електричні машини та апарати; - електромеханічні системи автоматизації та електропривод; - електропобутова техніка; - технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій; - технологія та устаткування зварювання; - інформаційні мережі зв'язку; - телекомунікаційні системи та мережі; - автоматизоване управління технологічними процесами; - водопостачання та водовідведення; - організація і регулювання дорожнього руху; - технологія фармацевтичних препаратів; - архітектура будівель і споруд; - дизайн архітектурного середовища; - містобудування; - якість, стандартизація та сертифікація.

Галузь

Послуги: Електрик

Регіон діяльності

Україна / Львівська область

Отримайте безкоштовну пропозицію

від таких фахівців, як "Львівська політехніка" Національний університет
Що ви хочете замовити чи купити?

Контакт

Львівська область Oferteo