"ЕКО ПРАКТИК" Товариство з обмеженою відповідальністю

вул. Чигиринська 15 к. 404
18000  м. Черкаси

Отримайте пропозиції від таких фахівців, як Ž"ЕКО ПРАКТИК" Товариство з обмеженою відповідальністю навіть за кілька хвилин
Я хочу отримати пропозицію

Опис

опис бізнесу

Директор - Гришин Олександр Олексійович ТОВ "ЕКО ПРАКТИК" займається здійсненням операцій у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, зберігання, оброблення) згідно ліцензії серія АЕ №0263990 від 10.06.2013 р. Перелік видів небезпечних відходів, на поводження з якими видана ліцензія: 1. Відходи, що містять як складові або забруднювачі ртуть, сполуки ртуті (у т.ч. відпрацьовані люмінесцентні лампи та прилади, що містить ртуть). 2. Відходи розчинів кислот чи основ(у т.ч. відпрацьований електроліт), 3. Відпрацьовані акумуляторні батареї, несортовані, цілі чи розламані (у т.ч. відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів). 4. Відходи і брухт електричних та електронних вузлів, що містять компоненти, такі, як акумуляторні батареї або інші батареї, включені до Жовтого переліку відходів, скло від електронно-променевих трубок або інше активоване скло та поліхлоровані біфеніли (далі - ПХБ) - конденсатори» або забруднені компонентами, такими, як кадмій, ртуть, свинець, пхб. 5. Відходи, речовини або вироби, які містять, складаються або забруднені IIХБ, поліхлорованими терфенілами (ПХТ), поліхлорованими нафталінами (ПХН) або полібромованими біфенілами (ПББ), 6. Гальванічний шлам. 7. Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для викорисання за призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх суміші). Відходи, забруднені нафтопродуктами - промаслений пісок, папір, деревина, грунт, ганчір'я, відпрацьовані фільтри. 8. Відходи сумішей, масло/вода, вуглеводні/вода, емульсії. 9. Відходи виробництва, одержання і застосування чорнила, барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи (у т. ч. кубові залишки від розгонки моноетаноламіну). 10. Відходи виробництва, виготовлення і застосування смол, латексів, пластифікаторів, клеїв/зв'язуючих матеріалів. 11. Відходи негалогенованих органічних розчинників,за винятком відходів,зазначених у Зеленому переліку (у т. ч. масло ПОД, гаптована фракція, спиртова фракція - виробництва капролактаму), 12. Відходи галогенованих органічних розчинників. 13. Клінічні та подібні їм відходи, а саме - відходи, що виникають у результаті медичного догляду, ветеринарної чи подібної практики, і відходи, що утворюються у лікарнях або інших закладах під час досліджень. Догляду за пацієнтами або при виконанні дослідницьких робіт. 14. Відходи виробництва. одержання і застосування фармацевтичних препаратів. 15. Відходи, які складаються або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності {за винятком відходів пестицидів чи гербіцидів). 16. Відходи упаковок та контейнерів (за винятком тари з-під пестицидів та гербіцидів), 17. Відпрацьоване активоване вугілля. 18. Відходи, що містять переважно органічні компоненти, до складу яких можуть входити метали та неорганічні компоненти.

Галузь

Послуги: Столяр

Регіон діяльності

Україна / Черкаська область

Отримайте безкоштовну пропозицію

від таких фахівців, як "ЕКО ПРАКТИК" Товариство з обмеженою відповідальністю
Що ви хочете замовити чи купити?

Контакт

Черкаська область Oferteo